Online přihláška


Franchising & ...ZNAČKA

Ano, závazně se přihlašuji na odborný seminář FRANCHISING &...Značka® dne 22.5.2006 v Praze.

Počet účastníků odborného semináře

Vyberte prosím počet účastníků, které chcete na odborný seminář z vaší firmy zaregistrovat:


ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
 
Účastník č. 1
Příjmení:*
Jméno:*
Titul(y):
Pozice/funkce:
Útvar:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:*
Poplatek:   Důvod příp. slevy:

ÚDAJE O FIRMĚ
Firma:
IČ:
DIČ:
Město:*
PSČ:*
Ulice:*
Číslo bank. účtu:
Oblast podnikání:
Počet zaměstnanců ve firmě:
Liší-li se Vaše fakturační adresa od výše uvedené, zadejte jí zde:
Již teď můžete ovlivnit zaměření diskusního panelu na to, co vás nejvíce zajímá (zatrhněte max. 3 odpovědi):
Řízení značky a corporate identity (CI)
Vznik značky
Grafická stránka značky
Používání značky a manuál
Autorská práva ke značce
Výzkum pozice značky
Psychologické vnímání značky
Komunikace značky v reklamě
Ochrana značky
Registrace značky
Pronájem značky ve franchisingu
Již teď se můžete zeptat na to co vás nejvíc zajímá:
PODMÍNKY ÚČASTI A ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Účastnické poplatky:

Účastnický poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu na odborný seminář, sborník a další konferenční materiály a stravování - oběd a občerstvení uvedené v programu. Slevy nelze navzájem sčítat, v případě více slev platí nejvyšší. Abychom vyšli vstříc i malým podnikatelům a studentům - neplátcům DPH, účtujeme ceny bez DPH.

Účastnické poplatky Základní poplatek  
Řádný účastník 4 200 Kč  
  Zvýhodněné poplatky Sleva
Druhý a další účastník z téže firmy 3 700 Kč 500 Kč
Členové/pracovníci dlouhodobých partnerů ČIF* 3 700 Kč 500 Kč
Vyučující a studenti partnerských vysokých a středních škol ** 500 Kč 3 700 Kč

*Česká marketingová společnost, Česká manažerská asociace, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Czechinvest, Marketingový klub
** Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů (počet účastníků je omezen na 5 osob)

Číslo účtu pro uhrazení účastnického poplatku: 176039275/0600
Jako variabilní symbol vaší platby uveďte identifikační číslo (IČO) vaší firmy nebo vaše rodné číslo.

Registrace a platební podmínky:

Vyplňte prosím závaznou přihlášku a odešlete nám ji on-line, e-mailem (tamchyna@ifranchising.cz) nebo poštou (Český institut pro franchising, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4). Po obdržení vaší závazné přihlášky vám zašleme potvrzení o registraci. Pokud se tak nestane do 5 dnů, kontaktujte nás, prosím, na čísle +420 603 578 035.

Účastnický poplatek, prosím, zaplaťte ještě před začátkem semináře na účet 176039275/0600. Daňový doklad o zaplacení vašeho účastnického poplatku vám předáme v průběhu semináře nebo jej zašleme do 10 dnů od skončení odborného semináře na vámi uvedenou adresu.

Počet účastníků je s ohledem na kapacitu sálu omezen. Přihlášky, které budou doručeny po naplnění kapacity, nemůžeme zařadit. Přednost mají ti účastníci, kteří se dříve přihlásí a uhradí účastnický poplatek.

Přístup na odborný seminář vám bude umožněn jen tehdy, registrujeme-li vaší platbu. Při zaplacení účastnického poplatku později než 3 dny před začátkem semináře budeme požadovat předložení kopie dokladu o zaplacení.

Podmínky odstoupení a změn:

Přihláška je závazná. Jestliže se nebudete moci semináře osobně zúčastnit, zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 5 dnů před konáním semináře účtujeme stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč; při pozdějším odhlášení bude splatný celý účastnický poplatek.

Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů provést případné změny programu.

Tímto uděluji dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Českému institutu pro franchising s.r.o. jakožto správci za účelem nabízení produktů a služeb a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., zejména tato práva: poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a mám právo na opravu těchto osobních údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Konferenční sborník

Můžete si také elektronicky objednat samostatný konferenční sborník odborného semináře FRANCHISING & Značka v tištěné podobě za 1000 Kč bez DPH 19% a v elektronické podobě za 600 Kč bez DPH 19%. Sborník vám bude zaslán na dobírku, poštovné je v ceně.

Místo konání semináře

Hotel IBIS Praha Smíchov, Plzeňská 14, 150 00 Praha 5. Parking je v nedalekých garážích nákupního centra Nový Smíchov.