Franchising & ...ZNAČKA


První ročník setkávání odborníků s podnikateli byl zahájen

Téměř 70 podnikatelů a manažerů malých, středních a velkých firem navštívilo 22. května první ročník setkání odborníků s podnikateli nazvaného "Franchising &...ZNAČKA". Během jednoho dne získali účastníci konference ucelený a všestranný pohled na marketingové a právní aspekty využití obchodní značky jako hlavního pilíře úspěšnosti franchisingu nazývaného příznačně "podnikání pod cizí značkou". Cílem setkání byla výměna informací, zkušeností a názorů mezi pracovníky z různých oblastí - od podnikatelů a manažerů, kteří každodenně se značkami pracují, přes kreativce, kteří značky vymýšlejí, marketingové a reklamní pracovníky, kteří značky pomáhají prosadit do povědomí zákazníků až po právníky, kteří značky jako cenný intelektuální majetek právně chrání. Konferenci připravil Český institut pro franchising.

Mottem semináře se stal známý výrok Philipa Kotlera:
Firmy prodávají produkty, ale zákazníci kupují značky.


Fotoalbum ze semináře Materiály ke stažení
 

Jak proběhlo setkání Franchising &...ZNAČKA®

Na setkání Franchising &...ZNAČKA® byli zastoupeni jak podnikatelé z malých a středních firem tak i manažeři velkých nadnárodních korporací. Nechyběli ani ti, kteří se značkami pracují nejčastěji - pracovníci reklamních, marketingových a sociologických agentur, odborníci z patentových a advokátních kanceláří, učitelé a studenti ekonomických škol.

Jiří MikešSetkání zahájil úvahou na téma "Značka a značkovost" první host semináře Jiří MIKEŠ, pedagog VŠE, dlouholetý prezident Asociace komunikačních agentur a známý "guru" české reklamy.


Princip fungování značky a jejího psychologického působení přiblížila Jitka VYSEKALOVÁ, prezidentka České marketingové společnosti a uznávaná odbornice v oboru psychologie reklamy. Právě její publikaci "Reklama - Jak dělat reklamu", kterou vydala společně s Jiřím MIKEŠEM ve vydavatelství Grada si mohli účastníci semináře na místě zakoupit (nebo ve znalostní soutěži vyhrát).

Alan ZÁRUBA, výtvarník z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, a autor několika úspěšných značek a Radka LAHODNÁ, account director z divize CID mezinárodní reklamní agentury Ogilvy&Mater, posluchačům postupně představili náročný a složitý proces vzniku obchodní značky a firemního designu a jeho rozpracování do podoby corporate design manuálu.

Jaroslav TAMCHYNA, poradce specializovaný na franchising z poradenské firmy FranKey a managing partner Českého institutu pro franchising seznámil posluchače s vlastnostmi "dobré značky" a franchising představil jako podnikatelský systém založený na "pronájmu značky a dobré pověsti".

Martina ŘEZNÍČKOVÁ, advokátka z AK JUDr. Martina Řezníčková, specialistka na právní aspekty franchisingu, pohovořila o podstatných aspektech zajištění práv na užití obchodní značky ve franchisové smlouvě.

Vladimír ZAMRZLA, náměstek předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a dlouholetý specialista na problematiku ochrany známek, posluchače zajímavě seznámil s významem a činností jeho úřadu při registraci ochranných známek.

Jarmila TRAPLOVÁ, advokátka pražské Advokátní a patentové kanceláře Traplová-Hakr-Kubát a expresidentka české pobočky Licensing Executive Society, uzavřela blok hostů představením služeb, které poskytují patentové kanceláře před a při registraci ochranných známek.

Na semináři během samostatných prezentací, přestávek i hodinové panelové diskuse představilo svůj "příběh" celkem sedm značek:

Globální značku "3M" a její zajímavou stoletou "story" uvedla jako první v bloku značek Skotka Deirdre MACBEAN, ředitelka Corporate Marketingu 3M Česko.

Druhá se představila nová značka franchisingových stylových kadeřnických salónů Hair studio, kterou představila její zakladatelka Šárka TESAŘÍKOVÁ a její kolega Marek SABO ze studia GREP Design.

Jiří HOLEČEK, ředitel marketingu české společnosti POMPO názorně předvedl jak jeho firma před zahájením franchisingu provedla totální redesign své značky.

Michal VOHRALÍK, manažer franchisingových služeb OREA Hotels přiblížil, jak jeho hotelová firma pracuje se značkami a jak pro jednotlivé kategorie hotelových služeb vytváří značkové řady.

Ing. Miloslav KOLAŘÍK, jeden ze zakladatelů sítě franchisingových prodejen DECOLAND, spolu Petrem KAČÍNEM, popsal, jak se zrodila nová "značka moderního bydlení" DECOLAND.

Artem EGOROV, ředitel franchisingové realitní společnosti CHIRŠ Česká republika, názorně předvedl, jak jeho firma s minimálními náklady prosazuje do povědomí klientů svojí značku.

Pro každého účastníka setkání byl na závěr setkání připraven dárek - neobvyklá publikace "Corporate Identity Set" vydaná studiem Kafka Design jako zvláštní limitovaná série pro všechny, kdo se značkou, corporate designem a tvorbou grafického manuálu zabývají.

Přínosnou součástí programu byla závěrečná hodinová diskuse účastníků semináře s hosty, protože díky různorodému mixu účastníků padaly velmi zajímavé otázky.

Seminářem a diskusí střídavě provázeli Jaroslav TAMCHYNA, poradce v oblasti marketingu, franchisingu a maloobchodního prodeje a Tomáš HÁJEK, publicista a expert z oblasti retailu a marketingu.

Odbornými partnery semináře se staly společnosti: 3M, Ogilvy CID, OREA Hotels, CHIRŠ, DECOLAND, POMPO, AK Judr. Martina Řezníčková, APK Traplová-Hakr-Kubát ve spolupráci s Alois Dallmayr Kaffee a nakladatelstvím Grada. Zvláštními partnery byly VŠE, Česká marketingová společnost a Česká manažerská asociace.

Mediálními partnery akce byli Marketing & Media, Regal, PROFIT a IN-STORE marketing.

Fotoalbum ze semináře


KLUBOVÉ VEČERY FRANCHISE CLUBU


FRANCHISE CLUB

říjen 06: Viliam Sivek, majitel hotelové sítě EuroAgentur Hotels & Travel, JUDr. Vladimíra Zamrzla, odborník na ochranné známky a ředitel právního odboru Úřadu průmyslového vlastnictví;

listopad 06: Ing. Alena Záhorská, ředitelka franchisingové sítě francouzské kosmetiky Yves Rocher;

prosinec 06: Ing. arch. Pavel Weishaupt, odborník na development a provozování nákupních center;

leden 07: Ing. Jiří Mikeš, známý "guru" české reklamy;

únor 07: JUDr. Artem Egorov, ředitel české pobočky franchisingové realitní společnosti "CHIRŠ";

březen 07: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti;

duben 07: Petr Vlastník, ředitel franchisingových sítí T.G.I. FRIDAY'S a Planet Sushi v ČR;

květen 07: RNDr. Zdeněk Skála, analytik výzkumné společnosti INCOMA Research a Ondřej Herink, výzkumný pracovník ze společnosti GfK;

červen 07: Ing. Ivo Ščuka, generální ředitel společnosti držící franchisingovou licenci konceptu HERTZ Lease pro Českou republiku a Slovensko.

kontakt