o nás

Dr. Jaroslav Tamchyna, managing partner ČIF

„Český institut pro franchising (ČIFRA) vznikl proto, aby co nejvíce podnikatelů, zejména těch menších, mohlo tuto po celém světě osvědčenou metodu podnikání snadno poznat, dobře pochopit a rychle použít.”

DR. JAROSLAV TAMCHYNA, managing partner ČIFRA

stručně


Kdo je Český institut pro franchising?

Český institut pro franchising (ČIFRA) je národní centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franchisingu a v oborech s ním souvisejících.

Aktivně sledujeme vývojové trendy v oboru a jsme v kontaktu s lídry v oblasti franchisingu a příbuzných oborů v ČR i v zahraničí.


Čím jsme prospěšní?

Dáváme možnost firmám i jednotlivcům získat tržní, profesní i osobní náskok.

Český institut pro franchising je zdroj informací, znalostí a zkušeností určený pro všechny, kteří se o franchising v České republice zajímají.

Poskytujeme a zprostředkováváme nové i osvědčené znalosti o franchisingu a příbuzných oborech užitečné pro podnikání a řízení.

Pomáháme nalézt a uskutečnit cesty, jak franchising v praxi správně a efektivně využívat.


Komu chce být ČIFRA užitečný?

Český institut pro franchising je zaměřen na podporu malých a středních podniků a živnostníků, ale má co nabídnout i velkým podnikům a obchodním sítím.

ČIFRA chce být užitečný pro banky, leasingové a pojišťovací společnosti, poradenské, právní a patentové kanceláře, státní instituce, školy a média.

informace, které spojují

Chceme českou franchisingovou komunitu spojovat a rozvíjet - vytvářet prostor k propojování výzkumu, informací a zkušeností s lidmi, kteří franchising tvoří a využívají. Poskytujeme franchisingové komunitě platformu pro vzájemné osobní setkávání a výměnu toho nejcennějšího - zkušeností a názorů.

Chceme aktivně spolupracovat s profesními sdruženími v oblasti franchisingu a dalších kooperačních forem podnikání. Jejich aktivity chceme doplňovat nebo nabízet větší různost.

naše krédo

„Poznat, pochopit, použít.”

Poznat - usilujeme o zvýšení publicity a tím i všeobecného povědomí o franchisingu jako takovém.

Pochopit - pořádáním odborných přednášek, kurzů, seminářů a konferencí usilujeme o hlubší pochopení principů a výhod franchisingu.

Použít - zprostředkováním informace a nebo poskytnutím know-how pomáháme franchising pro podnikání efektivně použit.

jak „franchising” vyslovovat?

anglicky [frančájzin] (mezinárodně srozumitelné) nebo také

v počeštěné podobě [franšízing] (snadno se vyslovuje)