Základní informace   Program konferenceProč je letošní téma aktuální?

Během posledních pěti let můžeme pozorovat zásadní transformaci podnikání v realitních službách. Vlivem globalizace dochází na českém trhu poskytovatelů realitních služeb k zásadním změnám v jejich organizaci. Formy podnikání a styl přístupu k zákazníkovi, které ještě před deseti lety dobře fungovaly, přestaly vyhovovat. Prosté "obchodování s nemovitostmi" vystřídal požadavek na "poskytování realitních služeb".

Masivní a radikální rozvoj moderních informačních technologií umožnil snáze a rychleji navzájem propojit jednotlivce a celé firmy a vyměňovat si a sdílet informace a znalosti. Tato propojení přinesla revoluční změny a umožnila nejen běžnou lidskou komunikaci, ale také revoluční změny stylu práce a podnikání. Nové formy organizace a dělby práce, vlastnictví, financování, kooperace, dělby práce a řízení, spolupráce více realitních kanceláří a makléřů navzájem přinesly spolu s rostoucími požadavky klientely požadavky na novou kvalitu "obchodování s nemovitostmi".

Hlavním rysem posledního vývoje na trhu poskytovatelů realitních služeb je integrace, sdružování jednotlivců či firem do větších uskupení a jejich vzájemné propojování do sítí a spolupráce. Hnací silou této integrace je dosažení většího zisku a podílu na trhu prostřednictvím vyšší produktivity práce, nižších jednotkových nákladů a lepšího využití systémů, know-how a moderních informačních a komunikačních technologií. Vedle tradičního sdružování makléřů do realitních kanceláří, probíhá integrace realitních kanceláří do různě velkých sítí. V poslední době se dokonce menší a slabší sítě připojují k sítím velkým a vznikají tak "supersítě". Tato velká uskupení jsou schopná shromáždit dohromady takový ekonomický nadbytek, který jednotlivým členům sítě umožňuje nový rozměr a styl podnikání. Vyšší stupně integrace poskytovatelů realitních služeb konkurují ekonomickou efektivitou nižším stupňům.

Nejčastějšími organizačními principy síťové integrace a kooperace makléřů a kanceláří jsou různé formy franšízingu, manažerských kontraktů a klonování vlastních poboček. Některé realitní společnosti nejdou cestou specializovaných "kamenných" realitních kanceláří, ale budují "v terénu" agenturní sítě, ve kterých sdružují makléře, kteří poskytují vedle realitních také finanční a pojišťovací služby. Samostatnou formu síťového spojování samostatných kanceláří nebo makléřů představuje dnes několik paralelně působících profesních sdružení (asociace, komory, unie, klub, ...).

Úspěšné zahraniční vzory a tehdejší realitní boom poskytly nejméně desítce tuzemských kanceláří impulz, kuráž i prostředky pro budování vlastních realitních sítí. Někteří vybudovali své sítě z vlastních kanceláří, mnozí realitní podnikatelé se pokusili do své sítě připojit cizí kanceláře na principu franšízingu. Ve franšízingu spatřovali možnost jak rychle a levně na trhu expandovat a zajistit si co největší podíl. Jenže se ukázalo, že pouze kvantita k trvalému úspěchu nestačí. Ne všichni realitní podnikatelé byli při budování nové organizační formy sítí úspěšní: chyběli jim schopní manažeři, poradci i know-how, mnozí nezvládli zajistit potřebné systémy, mnohým brzy došla trpělivost i peníze.

Dosud vznikly v ČR zhruba tři desítky sítí realitních kanceláří různé velikosti, forem, úrovně vyspělosti a kvality. Ekonomická a zejména realitní krize ztlumila obchodování s nemovitostmi a také růst sítí a rozvoj realitních služeb se dočasně zbrzdil. To vyvolalo zároveň větší tlak na zdroje, ale především na přidanou hodnotu, ekonomický užitek, produktivitu a efektivní poměr ceny a kvality ("value for money").

Nejlepší vyhlídky do budoucna mají ty realitní společnosti, které dokáží svým klientům, makléřům a majitelům kanceláří dlouhodobě poskytnout co nejvýhodnější ekonomický užitek. Právě proto jsme téma "value for money" letos zvolili jako téma hlavní.Základní informace   Program konference