Sítě & ...služby realitních kanceláří


Program konference  On-line přihláška

Minulá konference  

Fotoalbum z konference  Materiály ke stažení

Sítě & služby realitních kanceláří 2011

Téma: Užitek a výhody realitních sítí pro klienty, makléře a kanceláře.


Vážená paní, vážený pane,

zveme Vás na páté realitní fórum pod názvem "Sítě & služby realitních kanceláří 2011" věnované aktuálnímu vývoji sítí a služeb realitních kanceláří.

Jednodenní setkání realitních profesionálů se bude konat v úterý 3. 5. 2011 od 9 do 17 hodin v hotelu Novotel v Praze 2, Kateřinská 38, v blízkosti nám. I.P.Pavlova.


Páté realitní fórum navazuje na čtyři předchozí realitní konference pořádané pod názvem "Franchising & ... sítě realitních kanceláří", nabízí ale řadu inovací, kterými chce reagovat na dynamický vývoj v oboru, který se pokouší reflektovat. Jednou z nich je i samotný název a logo, který chce zdůraznit větší otevřenost různým formám síťování (včetně franšízingu) tak i zaměření na realitní služby a jejich kvalitu.

Další změnou je mnohem větší prostor pro diskusi o tématech, která se bytostně dotýkají právě realitních sítí, jakožto vyšších stupňů integrace poskytovatelů realitních služeb.

I toto realitní fórum nabídne všem realitním profesionálům otevřený a nezávislý prostor pro vzájemné setkávání, pro sdílení zkušeností a inspiraci, pro prezentaci klíčových argumentů, novinek, úspěchů a trendů z oboru realitních sítí.


Hlavní témata a program

Dnešní soutěžení realitních sítí se na poli poskytování realitních služeb vede o klienta (zejména kupujícího), o schopné makléře a majitele/manažery kanceláří. Chtějí-li majitelé a manažeři realitních sítí obstát v konkurenci a dosahovat dlouhodobého rozvoje a úspěchu svých sítí, potřebují mít schopnost dlouhodobě uspokojovat potřeby všech tří klíčových skupin.

Toto realitní fórum chce proto zaměřit pozornost veřejnosti na přidanou hodnotu, ekonomický užitek, produktivitu a efektivní poměr ceny a kvality ("value for money"), které realitní sítě poskytují svým klientům, makléřům a majitelům kanceláří. Tedy na samotnou ekonomickou podstatu podnikání. Vedle těchto témat chceme představit postupy realitních sítí při dosahování kvality realitních služeb (včetně vzdělávání a certifikace makléřů) a při využití moderních informačních technologií v sítích.

V programu fóra chceme dát slovo předním hráčům v oboru a největším realitním sítím, aby na konkrétních příkladech veřejně představily to, co nabízejí svým klientům, makléřům a majitelům kanceláří.

Požádáme je, aby se pokusili odpovědět na některou z těchto otázek:

 1. Co vše děláme, aby byli naši klienti se službami v naší síti spokojeni? Jaké služby a pomoc poskytujeme našim klientům? Jaké výhody a efektivní poměr ceny a kvality získají v naší síti?
 2. Co vše děláme, aby byli naši makléři v naší síti spokojeni? Jaký ekonomický užitek, služby a podporu jim poskytujeme? Jaké výhody a efektivní poměr ceny a kvality získají v naší síti?
 3. Co vše děláme, aby byli naši ředitelé kanceláří/majitelé licencí v naší síti spokojeni? Jaký ekonomický užitek, služby a podporu jim poskytujeme? Jaké výhody a efektivní poměr ceny a kvality získají v naší síti?

Prostor dáme také zástupcům profesních realitních sdružení - asociací, komor, klubů, unií, které navzájem spojují realitní kanceláře a sítě a vytvářejí z nich "sítě" svého druhu. Požádáme je, aby představili své služby a přidanou hodnotu, které veřejně nabízejí a poskytují svým členům popř. ostatním účastníkům trhu realitních služeb.

Dáme také slovo dodavatelům specializovaných služeb a technologií (hypotéky, vzdělávání, webové aplikace), které pomáhají realitním kancelářím a sítím být efektivní a posouvají jejich realitní služby na vyšší úroveň.

V programu fóra nabídneme také příspěvky realitních a marketingových odborníků, kteří představí analýzy a výzkumy situace na trhu realitních služeb a výzkumy kvality služeb některých sítí provedené metodou "tajného zákazníka". Na tradiční setkání pozveme realitní profesionály, zejména potenciální zájemce o licence na realitní kancelář nebo makléře zajímající se o zaměstnání a perspektivní kariéru v realitách.

Pozveme také tištěná i elektronická média, aby veřejnosti zprostředkovala informace o stavu a vývoji v oblasti realitních sítí a služeb a informoval obsah vystoupení na fóru i názory účastníků.

Podrobnosti a aktuální program konference se dozvíte zde »

Zde najdete profily řečníků »

Novinkou 5. ročníku realitního fóra bude Diskusní fórum - prostor pro veřejnou diskusi o tématech, která jsou zajímavá především pro realitní sítě. Ve dvou hodinových moderovaných diskusních panelech nabídneme možnost osobnostem z oboru realitních služeb a také účastníkům fóra klást si vzájemně otázky a společně na ně hledat odpovědi. Kvalita a charakter setkání tak bude mnohem více tvořen jeho účastníky. Pokud chcete rozšířit okruh témat k diskusi, můžete svoje téma nebo otázku poslat do diskuse na přihlášce.


Témata a otázky pro Diskusní fórum


 • Může u nás vzniknout a fungovat propojení a sjednocení nabídek nemovitostí na jednotný realitní portál - český MLS (Multiple Listing System)?
 • Nastal čas pouze pro exkluzivní smlouvy? Mají všechny realitní sítě zájem tento princip prosadit?
 • Které ze stávajících sdružení (asociace, komor, unie a klubu) u nás vlastně reprezentuje realitní kanceláře? Je potřebná nějaká zastřešující "národní asociace", která by jednotlivá sdružení sjednotila nebo je lepší pluralita a konkurence?
 • Jsou dnes sítě realitních kanceláří v ČR ochotné a schopné své síly spojit a stát se vůdčí skupinou, která bude formovat a kultivovat český trh? Potřebují realitní sítě a jejich členské kanceláře vlastní "sdružení sítí realitních kanceláří" nebo postačí některá stávající realitní sdružení?
 • Jak eticky vyřešit nábor a přestupy makléřů mezi kancelářemi?
 • Proč dosud nebyla činnost realitních makléřů uznána jako vázaná živnost? Je vázaná živnost nutná?
 • Umějí dnes realitní sítě nabídnout svým makléřům dlouhodobou nebo i celoživotní kariéru? Co vše sítě dělají, aby byli jejich makléři v síti dlouhodobě spokojeni?
 • Mělo by být školení makléřů a certifikace placeny kanceláří nebo makléřem?
 • Mají smysl certifikace makléřů? Měly by si sítě certifikáty makléřů navzájem uznávat?
 • Sledují a vyhodnocují realitní sítě doopravdy kvalitu poskytovaných služeb svých makléřů?
 • Prosazují a kontrolují realitní sítě doopravdy etiku svých makléřů? Existuje jednotný pohled na etiku?
 • Jsou pro realitní kanceláře makléři výhodnější jako zaměstnanci nebo jako OSVČ ("ičaři")?
 • Mají v ČR budoucnost franšízové nebo podobné sítě složené pouze ze samostatných makléřů?
 • Mají v ČR budoucnost samostatní univerzální makléři nabízející vedle realitních služeb také finanční a pojišťovací poradenství?
 • Jsou realitní sítě na čele inovací v realitních službách?
 • Jaké garance a všeobecné standardy kvality služeb nabízejí sítě klientům? Liší se navzájem hodně?
 • Jak se pozná solidní a kvalitní franšíza? Existuje nějaký standard toho, co by měl franšízor poskytovat?
 • Používají české realitní sítě ty nejmodernější informační systémy a technologie na světě?
 • Co se dnes považuje při nabídce a prodeji franšízy za neetické? Existují nějaké zásady prodeje?
 • Je na trhu ještě prostor pro vstup další velké realitní sítě? Kolik bude za 5 let v ČR super-sítí?
 • Kdy skončí krize v realitách? Co bude po krizi?
 • Přinesla realitní krize v ČR obchodníkům s nemovitostmi a realitním službám také něco dobrého?
 • Jak chceme, aby vypadal český trh realitních služeb za 10 let?

Proč je letošní téma aktuální?

Během posledních pěti let můžeme pozorovat zásadní transformaci podnikání v realitních službách. Vlivem globalizace dochází na českém trhu poskytovatelů realitních služeb k zásadním změnám v jejich organizaci. Formy podnikání a styl přístupu k zákazníkovi, které ještě před deseti lety dobře fungovaly, přestaly vyhovovat. Prosté "obchodování s nemovitostmi" vystřídal požadavek na "poskytování realitních služeb".

Dosud vznikly v ČR zhruba tři desítky sítí realitních kanceláří různé velikosti, forem, úrovně vyspělosti a kvality. Ekonomická a zejména realitní krize ztlumila obchodování s nemovitostmi a také růst sítí a rozvoj realitních služeb se dočasně zbrzdil. To vyvolalo zároveň větší tlak na zdroje, ale především na přidanou hodnotu, ekonomický užitek, produktivitu a efektivní poměr ceny a kvality ("value for money").

Nejlepší vyhlídky do budoucna mají ty realitní společnosti, které dokáží svým klientům, makléřům a majitelům kanceláří dlouhodobě poskytnout co nejvýhodnější ekonomický užitek. Právě proto jsme téma "value for money" letos zvolili jako téma hlavní.

Více o současném vývoji realitních sítí.


Koho na konferenci můžete potkat


 • majitele, zakladatele a vrcholové manažery realitních kanceláří a sítí
 • majitele samostatných realitních kanceláří
 • zájemce o franšízing a jeho fungování
 • makléře, kteří si vybírají vhodnou realitní značku pro svou kariéru
 • zkušené a uznávané odborníky na realitní služby a franšízing
 • odborníky na vzdělávání a lidské zdroje
 • vrcholové manažery poskytovatelů financování hypoték a pojištění
 • dodavatele služeb a technologií pro realitní sítě
 • novináře, kteří informují o realitách a o franchisingu

Co vám může účast na konferenci přinést


 • získáte aktuální a užitečné, často těžko dostupné informace
 • dozvíte se novinky v hlavních oblastech rozvoje realitních sítí
 • můžete se zapojit do diskuze a vyměnit si názory na vývoj na trhu s představiteli největších sítí
 • náměty a inspiraci pro vaše vlastní podnikání
 • zajímavé a užitečné znalosti, poučení a větší rozhled
 • cenné a užitečné osobní a obchodní kontakty s lidmi z oboru
 • příležitost k setkání s odborníky a jejich zkušenostmi a názory
 • zvýšení povědomí o vaší firmě a značce
 • vlastní prezentace v médiích přítomných na akci

Přihláška a registrace

Na realitní fórum Sítě & služby realitních kanceláří 2011 se můžete přihlásit elektronicky prostřednictvím přihlášky, kterou si můžete stáhnout kliknutím zde a poté ji odeslat jako přílohu emailu na adresu konference@ifranchising.cz.

Registrační poplatky, slevy a obchodní podmínky jsou uvedeny na registrační přihlášce. Nabízíme možnost získat slevy pro včasné přihlášky, pro partnery, skupiny a pro věrné účastníky.


On-line přihláška

Konferenční sborník

Můžete si z fóra objednat samostatný sborník, v elektronické podobě za 1000 Kč (bez DPH). Sborník vám bude po zaplacení zaslán na vámi uvedenou elektronickou adresu.

Místo konání konference


Novotel Místem konání konference je čtyřhvězdičkový hotel "NOVOTEL Praha Wenceslas Square" situovaný v centru metropole, v Kateřinské ulici č. 38, Praha 2, v blízkosti nám. I.P.Pavlova. Hotel je snadno dostupný prostředky městské hromadné dopravy (cca 300 m od stanice metra I.P.Pavlova). Osobní automobil lze za zvýhodněnou cenu bezpečně zaparkovat v hotelových garážích.

Pořadatel konference

Český institut pro franchising

Pořadatelem a organizátorem konference je Český institut pro franchising - národní centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franchisingu.

Český institut pro franchising
Spálená 51, 110 00 Praha 1
manažer konference: Dr. Jaroslav Tamchyna
Tel.: +420 226 518 868
E-mail: konference@ifranchising.cz

Loňská konference Franchising &... sítě realitních kanceláří 2010 se v loňském roce stala prestižním setkáním majitelů, manažerů a makléřů realitních kanceláří, dodavatelů služeb pro realitní trh.

Na konferenci se osobně setkali profesionálové z realitní oblasti a bylo zde dojednáno několik možností další spolupráce. O konferenci vzápětí informovala Česká televize, ČTK, Hospodářské noviny, Seznam.cz, GRAND Princ a server Stavební fórum.

Seznam firem přítomných v roce 2010


AAABYTY.CZ
ALVA REAL
BIB
Century21 Czech Republic
Century21 REALITY 21
Century21 REALITY BONUS
DALTEN media
EDUCATIO MAHLER
GEPARD FINANCE
H&B REAL
CHIRŠ Česká republika
IDEAL REALITY CZ
IMMOINVEST GROUP
Kooperativa pojišťovna
M&M reality holding
MAXIMA
MAŠEK ADVOKÁTI
NEXT REALITY
REAL GROUP SDK
RE/MAX Czech Republic
RE/MAX ALFA
Realitní kancelář STING
Realitní společnost ČS
Reality 21
SERVER REALITY.CZ
Tecnocasa Czech Republic
TIDE REALITY
Union Partners Centrála
W.E.L.L. Group
ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ

partneři realitního fóra


ZLATÝ PARTNER


Remax


STŘÍBRNÝ PARTNER


NEXT REALITY


dumrealit.cz


BRONZOVÝ PARTNER

Gepard Finance


DunaHouse


PARTNER

Sting


Accace


Immo2


PRODUKTOVÝ PARTNER


Dallmayr Kaffee

Jansen Display

SUBWAY


MEDIÁLNÍ PARTNER


Franchise Club


Project and Property


Reality CZ


Stavební forum


Sreality


Ceskereality.cz


ZLATÝ PATRON FRANCHISE CLUBU


Century 21