Realitní sítě - nový rozměr i kvalita realitních služeb

Proč je téma aktuální?

Síťování přináší realitní služby nové generace

Realitní služby v České republice se v posledních několika letech výrazně proměňují. Donedávna fragmentovaný trh nezávislých realitních kanceláří se začíná stále více organizovat a propojovat do větších celků - tzv. realitních sítí. Největší z nich již pokrývají všechny regiony ČR a čítají více než pět desítek míst. Realitní kanceláře propojené do sítí začínají být významnými konkurenty samostatných kanceláří. Dá se očekávat, že v průběhu několika let budou realitní sítě představovat nejsilnější a dominantní hráče na trhu. Změny na trhu realitních služeb urychlil v roce 2006 vstup dravé mezinárodní franšízové sítě RE/MAX do České republiky.

Realitní sítě dnes nastolují nové standardy v zákaznickém servisu, celkově zvyšují kvalitu a přidanou hodnotu realitních služeb. Sítě používají nové formáty reklamy a podpory prodeje, zavádějí vlastní vzdělávací programy, budují vlastní informační systémy, nabízejí nové realitní produkty a hypoteční programy, připravují vlastní developerské projekty. Přinášejí nové standardy obchodní etiky, začínají měnit nepříznivý image tohoto oboru podnikání.

Propojení přináší větší zisk a snížení nákladů

Pro malé nezávislé obchodníky s nemovitostmi (makléře i majitele realitních kanceláří) je na stále se měnícím a vysoce konkurenčním trhu výhodné se k těmto velkým realitním sítím připojit. Organizátoři franchisových sítí svým členům poskytují možnost vytvořit v rámci propojení v síti větší zisk a snižovat náklady, než kdyby se o to snažili individuálně. Obvykle za to požadují jednorázovou odměnu a pravidelný podíl na jejich zisku.

Základem poskytnutých konkurenčních výhod jsou obvykle výsledky předchozího realitního podnikání organizátora (značka, dosažené výsledky, zkušenosti z trhu, obchodní postupy, vývoj systémů). Synergie spojení do většího celku přináší větší viditelnost celé síti i každému z jednotlivých členů. Další výhody plynou z velikosti sítě a ze sdružování příspěvků od členů sítě. Organizovaný společný nákup umožňuje dosahovat snížení nákladů na reklamu, vybavení i provoz kanceláře, vzdělávání a výběr lidí, technologie a současně dosahovat i vyšší kvality.

Sítě také poskytují svým členům přístup k centrálním zdrojům a moderním technologiím, nabízejí účast ve společných marketingových programech k získávání zakázek. Poskytují také přímou podporu, zejména manažerské, marketingové a obchodní poradenství.

Vybudování sítě vyžaduje vyšší podnikatelskou ligu

Realitní sítě jsou u nás zakládány a organizovány silnými tuzemskými regionálními realitními kancelářemi, developery nebo mezinárodními franšízovými společnostmi. To vyžaduje nejen vizi s orientací na dosahování dlouhodobého zisku, finance, kvalitní lidské zdroje, znalosti, ale také správný "přístup" k podnikání. Podnikatelský model "selfmademan - živnostník" nestačí, nutností je týmové zapojení profesionálů - na marketing, vzdělávání, informační technologie a technologií. Proto ne všichni, kteří se bez přípravy a dostatku zdrojů pouštějí do vytvoření vlastní sítě, mají šanci uspět.

Franchising nebo filiálky?

Sítě využívají ke svému rozvoji vlastní kanceláře nebo uzavírají partnerství různého typu; nezřídka volí franchising. S touto formu podnikatelské kooperace se ve světě setkáváme prakticky ve všech oborech, nejvíce ve stravovacích a restauračních službách, v hotelech, v odívání, kosmetice a samozřejmě - v realitách. Franchising přináší zlepšování služeb a produktů, značkovost, efektivitu, důkladnost a vysokou míru obchodní stability a úspěchu. Ačkoli je to v České republice relativně nový způsob podnikání, rozvíjí se i zde velmi rychle.

Co na to samostatné realitní kanceláře?

Rozvoj realitních sítí vytváří přímý i nepřímý konkurenční tlak na samostatné kanceláře, které samozřejmě nechtějí ztratit žádné své klienty a zakázky. Každý majitel menší realitní kanceláře se bude muset dříve nebo později zamyslet nad tím jak jít v této situaci dál. Zhodnotit, co pro něj a jeho spolupracovníky "samostatnost" přinese a jak a čím může v soutěži s realitními sítěmi obstát. Nabízí se několik cest: jednou z nich je pokusit se nerůst ven, ale "dovnitř" - zkvalitnit služby, specializovat se, budovat značku.Základní informace   Program konference   On-line přihláška