Základní informace   Program konference

Franchising &... sítě realitních kanceláří

on-line přihláška a obchodní podmínky

Ano, závazně se přihlašuji na konferenci Franchising &... sítě realitních kanceláří konanou dne 15.5.2008 v Praze.

Zadejte počet účastníků, které chcete z vaší firmy zaregistrovat a stiskněte ZVOLIT:


1. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
 
Účastník č. 1
Příjmení:*
Jméno:*
Titul(y):
Pozice/funkce:
Útvar:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:*
Poplatek:   Důvod příp. slevy:
 
2. ÚDAJE O FIRMĚ
Firma:
IČ:
DIČ:
Město:*
PSČ:*
Ulice:*
Číslo bank. účtu:
Oblast podnikání:
Počet zaměstnanců ve firmě:
*údaje označené hvězdičkou jsou důležité pro vaše řádné přihlášení
 
3. FAKTURAČNÍ ADRESA
Liší-li se Vaše fakturační adresa od výše uvedené, zadejte jí zde:
 
4. NÁMĚT, SDĚLENÍ ČI POZNÁMKA
Obsah konference Franchising & ... sítě realitních kanceláří můžete ovlivnit: napište nám, co vás na tématech konference zajímá a my to přednášejícím sdělíme.
 
5. PODMÍNKY ÚČASTI A ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Registrace

Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním níže uvedené přihlášky poštou do kanceláře institutu nebo pomocí on-line elektronické přihlášky na serveru www.ifranchising.cz. Po obdržení vaší přihlášky vám zašleme potvrzení o registraci. Pokud se tak nestane do 5 dnů od odeslání, kontaktujte nás, prosím, na čísle +420 226 518 868 nebo +420 603 578 035

Počet účastníků je s ohledem na kapacitu sálu omezen. Přihlášky, které budou doručeny po naplnění kapacity, nemůžeme zařadit. Přednost mají ti účastníci, kteří se dříve přihlásí a dříve uhradí účastnický poplatek.

Účastnické poplatky a platební podmínky

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci pro jednu osobu, stravování v průběhu konference a konferenční materiály.

Základní účastnický poplatek činí 6400 Kč. Pro členy Franchise Clubu poskytujeme členskou slevu 1000 Kč. Pro členy České marketingové společnosti, České manažerské asociace poskytujeme partnerskou slevu 500 Kč. Pro druhého nebo dalšího účastníka z téže firmy nabízíme množstevní slevu 500 Kč. Pro ty, kteří se přihlásí a zaplatí do 5. května 2008 nabízíme slevu za včasnost 500 Kč. Slevy lze sčítat až do výše max. 1500 Kč. Pro studenty denního studia nebo vyučující je vstup za speciální univerzitní cenu 1000 Kč. Nejsme plátci DPH, naše ceny jsou bez DPH.

Účastnický poplatek, prosím, zaplaťte ještě před začátkem konference na účet Českého institutu pro franchising číslo 176 039 275 / 0600, IBAN: CZ2306000000000176039275, banka GEMB a.s. PRAHA. Jako variabilní symbol platby uveďte identifikační číslo (IČO) firmy nebo u nepodnikatelů 9 cifer čísla vašeho mobilu uvedeného v přihlášce.

Přístup na konferenci vám bude umožněn jen tehdy, registrujeme-li vaší platbu. Při zaplacení účastnického poplatku později než 3 dny před začátkem konference budeme požadovat předložení kopie dokladu o zaplacení. Daňový doklad o zaplacení vašeho účastnického poplatku vám předáme v průběhu konference nebo vám jej zašleme do 10 dnů na fakturační adresu.

Počet účastníků je s ohledem na kapacitu sálu omezen. Přihlášky, které budou doručeny po naplnění kapacity, nemůžeme zařadit. Přednost mají ti účastníci, kteří se dříve přihlásí a dříve uhradí účastnický poplatek.

Podmínky odstoupení a změn

Přihláška je závazná. Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení účastníkem ze stejné firmy je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 5 dnů před konáním konference účtujeme stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč; při pozdějším odhlášení bude splatný účastnický poplatek celý.

Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů provést případné změny programu.

Tímto uděluji dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Českému institutu pro franchising s.r.o. jakožto správci za účelem nabízení produktů a služeb a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., zejména tato práva: poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a mám právo na opravu těchto osobních údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.