Základní informace   On-line přihláška  

program konference

8:00 Registrace účastníků a ranní káva - zve  Penam
9:00 Jaroslav Tamchyna: Zahájení konference
  Tomáš HRIVNÁK: Jak značky "tvoří" svět kolem nás
Marketingový poradce pro branding a budování značek, nezávislý publicista
Jakou roli dnes v našem životě hraje značka. Jak značky působí a čím nás ovlivňují. Značka jako příběh a koncept. Osobnost značky. Dvanáct archetypů pro příběhy značek.
  Marie PŘIBOVÁ: Značka v konkurenčním boji a při snižování rizika
Konzultantka v oblasti marketingu a řízení značek s bohatou pedagogickou, výzkumnou a publikační praxí
Značka v konkurenčním boji a při snižování rizika. Identita značky. Značka a její prvky. Hodnoty a atributy značky. Pozicionování značky. Řízení značky jako dlouhodobá a systematická práce.
  František DROZEN: Oceňování značky
Docent Vysoké školy ekonomické v Praze a odborník na oceňování majetku a značek
Co je to hodnota značky a proč je užitečné ji znát. Co ovlivňuje cenu značky. Jak se značky oceňují. Kde hledat pomoc.
  Diskuse k tématům
10:30 Přestávka na kávu a diskusi - zve  SUBWAY
10:50 Daniel KÖPPL: Reklama a značka
Odborník na masovou komunikaci a mediální analytik, šéfredaktor týdeníku Marketing & Média
Teprve reklama z loga vytváří brand. Nakolik značky ovlivňují nákupní rozhodování. Pozice značky a výdaje na reklamu. Kreativita nebo intenzita reklamy? Jak se lze také odlišit. Příklady: úspěchy vs. omyly a prohry ve světě značek.
  Jaroslav TAMCHYNA: Franchising - podnikání pod "pronajatou" značkou
Konzultant a analytik specializovaný na franchising a marketing, ředitel Českého institutu pro franchising
Význam značky ve franchisingu. Řízení značky na několika úrovních ve franchisingové síti. Kdo o značku pečuje. Jak a kolik se platí za "pronájem" značky. Doporučení a tipy pro práci se značkou ve franchisingu.
  Ondřej KAFKA: V čem je síla jednotného vizuálního stylu
Odborník na loga a vizuální styl, ředitel grafického ateliéru Kafka Design, zakladatel a vydavatel časopisu Font
Jak jednotný vizuální styl pomáhá v podnikání. Jak poznáme "dobré" logo. Jak vizuální styl vzniká. Co obsahuje grafický manuál. Základní pravidla zacházení s jednotným vizuálním stylem.
  Diskuse k tématům
12:30 Přestávka na oběd a diskusi - zve  Jansen Display
13:30 Hana Kamińska: Vítejte ve voňavém a křupavém světě Penam!
Ředitelka marketingu společnosti Penam, druhé největší pekárenské skupiny v ČR
Co vedlo k rebrandingu značky. Jak vznikalo zadání. Jak probíhal rebranding. S kým jsme spolupracovali. Rebranding není jen nové logo, ale nový styl komunikace. Značka pomáhá lepší orientaci na trhu s pečivem.
  Vojtěch KRÁTKÝ: RE/MAX - první realitní síť v české televizní reklamě.
Regionální ředitel RE/MAX Česká republika, součásti největší mezinárodní franšízové sítě realitních kanceláří
Cíle RE/MAX na českém realitním trhu. Pět úrovní řízení a budování značky. Centrálně řízený reklamní program. Jedinečný a nezaměnitelný vizuální styl. Péče o ochranné známky. Sponzoring a charita. Lokální reklama. Pět televizních spotů v české realitní reklamě.
  Diskuse k tématům
14:40 Přestávka na kávu a diskusi - zve  SUBWAY
15:00 Iva WRIGHT: Úprava užívání značky ve franchisingové smlouvě
Advokátka s mezinárodní praxí specializující se na franchising z advokátní kanceláře Peterka & Partners
S čím může pomoci advokát při přípravě smlouvy o franchisingu. Jak se postupují práva ke značce ve smlouvě o franchisingu. Jak ochránit značku v průběhu a po skončení franchisového kontraktu.
  JUDr. Jarmila TRAPLOVÁ: Ochrana značky jako ochranné známky
Advokátka specializující se na známkové právo z Advokátní a patentové kanceláře Traplová-Hakr-Kubát
S čím může pomoci známkový poradce. Jak registrovat značku jako ochrannou známku. Aktuální právní úprava ochranné známky v ČR, EU a ve světě. Koupě, převody a licence ochranných známek.
  Diskuse k tématům
  Jaroslav Tamchyna: Ukončení konference
16:00 Koktejl v hotelové restauraci - zve  Franchise Club

Pořadatelé konference si vyhrazují právo provést z naléhavých důvodů změny programu.


Základní informace   On-line přihláška