Základní informace  Program konference  On-line přihláška

on-line přihláška


Franchising & ...REKLAMA

Ano, závazně se přihlašuji na konferenci Franchising & ... REKLAMA dne 1.3.2007 v Praze.

Zadejte prosím počet účastníků, které chcete na konferenci z vaší firmy zaregistrovat:


1. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
 
Účastník č. 1
Příjmení:*
Jméno:*
Titul(y):
Pozice/funkce:
Útvar:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:*
Poplatek:   Důvod příp. slevy:
 
2. ÚDAJE O FIRMĚ
Firma:
IČ:
DIČ:
Město:*
PSČ:*
Ulice:*
Číslo bank. účtu:
Oblast podnikání:
Počet zaměstnanců ve firmě:
*údaje označené hvězdičkou jsou důležité pro vaše řádné přihlášení
 
3. FAKTURAČNÍ ADRESA
Liší-li se Vaše fakturační adresa od výše uvedené, zadejte jí zde:
 
4. NÁMĚT, SDĚLENÍ ČI POZNÁMKA
Obsah konference Franchising & ... REKLAMA můžete ovlivnit: napište nám, co vás na tématech konference zajímá a my to přednášejícím sdělíme.
 
5. PODMÍNKY ÚČASTI A ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci pro jednu osobu, stravování v průběhu konference a konferenční materiály.

Základní účastnický poplatek činí 5200 Kč.

Zvýhodněný účastnický poplatek pro každého dalšího účastníka z téže firmy činí 4700 Kč. Pro členy některé z partnerských organizací (Česká marketingová společnost, Česká manažerská asociace, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace komunikačních agentur, Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, ADMAZ, Czechinvest), kteří se přihlásí do 22. února 2007 nabízíme zvýhodněný účastnický poplatek 4700 Kč.

Pro členy Franchise Clubu nabízíme zvýhodněný účastnický poplatek 4600 Kč.

Pro 5 studentů a vyučujících z FMV VŠE nabízíme zvýhodněný účastnický poplatek za 500 Kč, pro ostatní studenty a vyučující je vstup za 1000 Kč.

Přehled poplatků:

a) Základní účastnický poplatek    
Řádný účastník 5 200 Kč  
     
b) Zvýhodněné poplatky   Sleva
Druhý a další účastník z téže firmy 4 700 Kč 500 Kč
Členové/pracovníci partnerů */** 4 700 Kč 500 Kč
Člen Franchise Clubu 4 600 Kč 600 Kč
Účastník - student a vyučující vysoké školy 1000 Kč 4 200 Kč
Účastník - student a vyučující partnerské školy - VŠE* 500 Kč 4 700 Kč

* platí pouze při přihlášení do 22.2.2007
** ČMS, ČMA, SOCR ČR, AKA, AČRA - M.K., ADMAZ

c) Registrace a platební podmínky:

Vyplňte prosím závaznou přihlášku a odešlete nám ji on-line, e-mailem (konference@ifranchising.cz) nebo poštou do kanceláře institutu (Český institut pro franchising, Spálená 51, 110 00 Praha 1). Po obdržení vaší závazné přihlášky vám zašleme potvrzení o registraci. Pokud se tak nestane do 5 dnů, kontaktujte nás, prosím, na čísle +420 226 518 868.

Účastnický poplatek, prosím, zaplaťte ještě před začátkem konference na účet Českého institutu pro franchising číslo 176 039 275 / 0600. Jako variabilní symbol platby uveďte identifikační číslo (IČO) firmy nebo u nepodnikatelů 9 cifer čísla vašeho mobilu uvedeného v přihlášce. Přístup na konferenci vám bude umožněn jen tehdy, registrujeme-li vaší platbu. Při zaplacení účastnického poplatku později než 3 dny před začátkem konference budeme požadovat předložení kopie dokladu o zaplacení. Daňový doklad o zaplacení vašeho účastnického poplatku vám předáme v průběhu konference nebo vám jej zašleme do 10 dnů na fakturační adresu.

Počet účastníků je s ohledem na kapacitu sálu omezen. Přihlášky, které budou doručeny po naplnění kapacity, nemůžeme zařadit. Přednost mají ti účastníci, kteří se dříve přihlásí a dříve uhradí účastnický poplatek.

d) Podmínky odstoupení a změn

Přihláška je závazná. Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení účastníkem ze stejné firmy je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 5 dnů před konáním konference účtujeme stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč; při pozdějším odhlášení bude splatný účastnický poplatek celý.

Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů provést případné změny programu.

Tímto uděluji dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Českému institutu pro franchising s.r.o. jakožto správci za účelem nabízení produktů a služeb a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., zejména tato práva: poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a mám právo na opravu těchto osobních údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.