Druhé setkání odborníků s podnikateli ve franchisingu - tentokráte na téma reklama

Franchising & ...REKLAMA

Druhé setkání odborníků s podnikateli ve franchisingu - tentokráte na téma reklama představila 1. března 2007 konference Franchising & ...REKLAMA, kterou uspořádal Český institut pro franchising (ČIFRA).

Za účasti špičkových odborníků na marketingové komunikace a franchising z reklamní praxe, médií i ze škol se šest desítek podnikatelů a dalších zájemců o franchising dozvědělo jak mohou svou firmu nebo produkty efektivně zviditelnit. Dva zahraniční franchisingové koncepty a jeden domácí v případových studiích představily "své" komunikační strategie a techniky.

Fotoalbum

Proč a pro koho bylo téma konference aktuální?

V současné době Český institut pro franchising odhaduje, že na českém franchisingovém trhu je přítomno cca 150 domácích nebo zahraničních konceptů. Naprostou většinu franchisingových licencí provozují malí a střední podnikatelé. Ti však, podle zjištění ČIFRA, dosud neměli příležitost získat hlubší znalosti o strategiích a nástrojích marketingové komunikace. Chybí jim osobní zkušenost s komunikačními agenturami. Ty často považují za zbytečně drahé, a proto si reklamu raději zajišťují sami nebo s pomocí "známých". Nezřídka se tak stává, že se díky málo efektivní komunikací podnikatelský nápad prosazuje v konkurenčním prostředí pomalu nebo vůbec.

Franchisingové sítě svou velikostí i počtem představují pro reklamní byznys docela slibný tržní segment. Přesto mnoha pracovníkům komunikačních agentur chybí o tomto modelu podnikání potřebné znalosti. Přitom porozumění franchisingu může pro agenturu při některých výběrových řízeních představovat důležitou konkurenční výhodu.

Cíl konference

Cílem setkání byla výměna názorů, informací, zkušeností, konkrétních námětů a novinek mezi podnikateli ve franchisingu s odborníky z oblasti reklamy a dalších forem marketingové komunikace.

Konference byla určena především pro majitele a manažery franchisingových a retailových společností, kteří chtějí svou firmu nebo produkty zviditelnit, ale nevědí jak na to.

Mottem konference byl výrok přisuzovaný Henry Fordovi: "Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu, vyhazuji oknem. Jen nevím, která polovina to je."

Posláním konference bylo představit reklamu ze všech stran a ukázat, že není jedinou formou komerční komunikace, kterou mohou malí a střední podnikatelé využít. Účastníci konference se seznámili s principy fungování reklamních a mediálních agentur. Aby bylo pochopení reklamní branže snadnější, organizátoři vystupujícím "zakázali" používat slangové a cizí výrazy běžně používané v reklamní branži, tzv. "ad-speak". Každý účastník navíc obdržel slovníček těchto pojmů ve svých konferenčních materiálech.

Základní informace  Program konference  Materiály ke stažení

O programu konference

Známý expert na reklamu a dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA), který komerční komunikace přednáší na pražské VŠE Jiří MIKEŠ se na úvod příspěvků zaměřených na reklamu zamyslel nad tím, čím jsou v podnikání užitečné komerční komunikace a zároveň představil jejich jednotlivé formy.

Ladislav KOPECKÝ, který marketingové komunikace přednáší na FSV Univerzity Karlovy, pronesl své zamyšlení nazvané Proměny světa komunikací a zároveň představil a porovnal jednotlivé modely odměňování reklamních agentur.

Známá odbornice na psychologii reklamy a předsedkyně České marketingové společnosti Jitka VYSEKALOVÁ v příspěvku Psychologické účinky reklamy hovořila o tom, co v reklamě působí nejvíce a vysvětlila jaký mají na účinnost reklamy význam slova, styl vyjadřování, barvy, symboly a písmo.

Nad tématem Co dělat (a nedělat), aby peníze do reklamy neplynuly zbytečně a aby reklama byla nejen kreativní, ale také efektivní, se netradičně a zajímavě zamyslel mediální analytik a šéfredaktor týdeníku Marketing & Média Daniel KÖPPL.

Dlouholetý expert na média a ředitel mediální agentury Starcom MediaVest Group Zbyněk GABRIEL vysvětlil, jak pracuje mediální agentura a jak vybírat správná komunikační média.

Odborník na přímý marketing a výkonný ředitel Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) Tomáš HÁJEK, ve vystoupení V čem je síla přímého oslovení zevrubně představil nejdůležitější formy přímého oslovení zákazníků.

Michaela SLAVÍKOVÁ, ředitelka internetové agentury Impression Media, představila služby internetové reklamní agentury a vysvětlila, co lze od "klikání na reklamu" očekávat.

Na téma Jak vybrat správnou komunikační agenturu a jak s ní komunikovat diskutovali Pavel BRABEC, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-M.K.), spolu s Jiřím Mikešem a Zbyňkem Gabrielem. Pavel BRABEC pak přednesl přednášku o tom, jak reklamní agentura funguje.

Managing partner Českého institutu pro franchising Jaroslav TAMCHYNA otevřel blok věnovaný franchisingu; vysvětlil jak franchisingové podnikání funguje, představil nejčastěji ve franchisingu používané formy financování marketingové komunikace a vysvětlil odlišnosti u začínajících a pokročilých sítí. Představil také tři případové studie:

Český podnikatel David BISKUP, který v České republice rozvíjí síť amerického konceptu rychlého občerstvení "číslo 1" SUBWAY, představil vyzkoušené postupy marketingové komunikace tohoto konceptu.

Jak komunikuje značka konceptu restaurací T.G.I. FRIDAY'S, která každý den oslavuje "že už je konečně pátek", přiblížil Petr VLASTNÍK z pobočky mezinárodní franchisingové společnosti ROSINTER Restaurants.

Jak se dělá reklama pro franchisingové prodejny značkového oblečení BUSHMAN a proč došlo k větší centralizaci společného marketingu vysvětlil Štěpán SVOBODA, výkonný ředitel společnosti LP Komfort.

Fotoalbum

Pořadatel konference

Pořadatelem a organizátorem konference byl Český institut pro franchising - národní centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve franchisingu (ČIFRA).

ČIFRA zprostředkovává aktuální a v praxi použitelné informace o klíčových a aktuálních trendech franchisingového podnikání. ČIFRA setkání podnikatelů ve franchisingu s odborníky nazvaná "Franchising & ..." postupně zaměřuje na významné aspekty ovlivňující úspěšnost podnikání ve franchisingu a retailu.

Předchozí konference nazvaná "Franchising & ZNAČKA" byla zaměřena na využití značky ve franchisingu.

Minulá konference

Programy odborných setkání ČIFRA připravuje na základě dotazů, se kterými se zájemci o franchising obracejí na institut prostřednictvím webových stránek www.ifranchising.cz nebo na pravidelných klubových setkáních podnikatelů a odborníků "Franchise Club".KLUBOVÉ VEČERY FRANCHISE CLUBU


FRANCHISE CLUB

říjen 06: Viliam Sivek, majitel hotelové sítě EuroAgentur Hotels & Travel, JUDr. Vladimíra Zamrzla, odborník na ochranné známky a ředitel právního odboru Úřadu průmyslového vlastnictví;

listopad 06: Ing. Alena Záhorská, ředitelka franchisingové sítě francouzské kosmetiky Yves Rocher;

prosinec 06: Ing. arch. Pavel Weishaupt, odborník na development a provozování nákupních center;

leden 07: Ing. Jiří Mikeš, známý "guru" české reklamy;

únor 07: JUDr. Artem Egorov, ředitel české pobočky franchisingové realitní společnosti "CHIRŠ";

březen 07: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti;

duben 07: Petr Vlastník, ředitel franchisingových sítí T.G.I. FRIDAY'S a Planet Sushi v ČR;

květen 07: RNDr. Zdeněk Skála, analytik výzkumné společnosti INCOMA Research a Ondřej Herink, výzkumný pracovník ze společnosti GfK;

červen 07: Ing. Ivo Ščuka, generální ředitel společnosti držící franchisingovou licenci konceptu HERTZ Lease pro Českou republiku a Slovensko.

kontakt