připravujeme

Franchise Club

Připravujeme: 86. klubové setkání Franchise Clubu
středa 3. června 2015, 18 až 22 h
Praha 1, Golem Club, Jilská 1a (nový vstup)

Síť RENOMIA má úspěšný recept na spokojené franšízanty

Hledáte recept na spokojené partnery ve vaší síti?
Víte, jak si své franšízanty udržet a čím posilovat jejich motivaci?
Víte, jak posilovat vzájemnou důvěru a loajalitu partnerů a centrály?

O tom, že franšízing je především „vztahový byznys“, není pochyb. Nestačí jen nové franšízanty získat (hunting), ale udržet si je spokojené a motivované (farming). A to není vůbec jednoduché! Poslední klubový večer v 9. sezóně Franchise Clubu proto věnujeme jednomu z výsostně klíčových témat franšízingového modelu podnikání - vztahům s franšízanty.

Do Franchise Clubu také tradičně a rádi zveme lídry franšízových sítí, kteří dosahují v oblasti franšízingu vynikající nebo mimořádné výsledky a jsou pro ostatní inspirací. A RENOMIA je podnikatelský fenomén - z malé rodinné firmy se vypracovala k největšímu pojišťovacímu makléři založenému ve střední Evropě.

Přijďte se osobně setkat s Klárou KODUA, jednatelkou franšízové sítě RENOMIA NETWORK, která se může pochlubit tím, že dosahuje od roku 2008 nejen soustavného růstu, ale především fenomenální 100%ní loajality svých franšízantů!

Klára KODUA, jednatelka sítě RENOMIA NETWORK, se s námi podělí o svůj recept na úspěch při vytváření a stabilizaci sítě franšízantů. RENOMIA NETWORK se, jako jediná pojišťovací makléřská síť v ČR (a dost možná i jako jediná česká franšízová síť), může pochlubit tím, že její členové sami neopustili její řady a dosahuje tak 100%ní úspěšnost při obnovách smluv o spolupráci.

Do klubu si Klára KODUA přivede nového ředitele sítě RENOMIA NETWORK Ondřeje WITOWSKÉHO, který je s ní ve vedení franšízy RENOMIA NETWORK. Klára KODUA také přizvala dva franšízové partnery sítě RENOMIA NETWORK, Jiřího BUREŠE a Milana DOČKALA, aby poskytli objektivní pohled „z druhé strany“, a řekli nám, proč do sítě vstoupili, a co jim spolupráce i po několika letech přináší. Můžeme se jich zeptat, proč setrvávají v síti, jakou dostávají od centrály podporu a zázemí, co jim přináší RENOMIA ACADEMY, a jak je pro ně užitečný síťový informační systém.

Klára KODUA, M. A., je jednatelkou samostatné divize RENOMIA - sítě RENOMIA NETWORK. Od roku 2013 zastává vedle této pozice také ještě funkci obchodní ředitelky RENOMIA GROUP a v lednu 2014 se stala členkou výkonného výboru této skupiny. Vystudovala mezinárodní vztahy na budapešťské Central European University. Ve skupině RENOMIA pracuje od roku 2001, kde prošla manažerskými pozicemi v marketingu, v mezinárodním a obchodním oddělení. Je dlouholetou členkou Franchise Clubu.

Ing. Ondřej WITOWSKI je od února 2015 novým ředitelem RENOMIA NETWORK. Vystudoval VŠE v Praze a v oblasti finančnictví se pohybuje od roku 2002, kdy začal pracovat pro nizozemskou banku ABN AMRO a později zastával vedoucí pozice v předních bankovních institucích. V letech 2010 až 2014 působil v Kooperativa pojišťovně, a.s. jako ředitel odboru přímého prodeje a byl také členem Franchise Clubu.

Základem i prubířským kamenem vitality a velikosti každé franšízové sítě je dlouhodobá spokojenost a loajalita jejích členů. Bude zajímavé se proto od našich hostů dozvědět více o principech a hodnotách, na kterých RENOMIA NETWORK vzájemnou důvěru a přirozenou loajalitu partnerů buduje. Nebo o tom, co firmě přináší mnohem výraznější podíl žen v jejím vedení, a zda je síť franšízantů chápána jako „velká rodina“.

Budeme diskutovat o systematickém budování přátelské atmosféry uvnitř sítě, o citlivém respektování individuálních potřeb a identity franšízantů. Dozvíme se o službách a výhodách, které centrála poskytuje svým partnerům, a o kvalitě, kterou za to požaduje. Jistě bude zajímavé podebatovat o tom, jak si kdo představuje princip win-win ve franšízingu.

Mateřská společnost RENOMIA, a. s. se specializuje na pojistné programy pro firmy a jejich zaměstnance a je dnes největším pojišťovacím makléřem založeným ve střední Evropě v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Vznikla v roce 1993 v Hranicích na Moravě a od té doby zaznamenává nepřetržitý meziroční růst, zprostředkovává nyní pojistné ve výši 6,2 mld. Kč, má dnes více než 750 spolupracovníků, 9 poboček v ČR a zahraniční dceřiné společnosti. Zakladatelkou, ředitelkou a akcionářkou pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA je paní Jiřina NEPALOVÁ.

Makléřská síť RENOMIA NETWORK vznikla v roce 2008 jako samostatná divize skupiny RENOMIA. Franšízing se zřejmě osvědčil, protože RENOMIA od svého založení plynule a kontinuálně roste, meziročně o cca 11 %. K síti se dosud postupně připojilo celkem 112 franšízantů z celé ČR. Letos tato síť zprostředkovala pojistné ve výši 2,2 mld. Kč.


Přijďte do Franchise Clubu a zeptejte se našich hostů na vše, co vás o budování loajality franšízantů zajímá, zapojte se do debaty s ostatními franšízory a klubovými kolegy, s návštěvníky klubu, podnikateli a odborníky.

Načerpejte u nás poznání a inspiraci, získejte nové, zajímavé, užitečné a cenné kontakty, informace, rady a zkušenosti - podané jako vždy srozumitelnou a atraktivní formou.

Přihlásit se mohou členové i nečlenové Franchise Clubu na adrese club@ifranchising.cz.


Těšíme se na Vás, jste u nás vítáni!
JAROSLAV TAMCHYNA, prezident a zakladatel FRANCHISE CLUBU


Networking

Franchise Club - "klub pro dialog a spolupráci" je programově zaměřen nejen na debaty, ale také na networking.

Víme, že pro podnikatele, manažery i samostatně podnikající, představuje networking cenný marketingový nástroj pro vytváření a rozvíjení obchodních příležitostí a kariéry. (Říká se, že v Česku zajišťuje 60 % obchodního úspěchu networking, dobré obchodní a mezilidské kontakty a reference, dalších 30 % zajišťuje schopnost udělat dobrý dojem a získat si důvěru.)

Během klubového večera proto cíleně vytváříme řadu příležitostí a podmínek vhodných pro navazování udržování a rozvíjení kontaktů a konexí užitečných pro vaše podnikání, získávání referencí, důvěry, doporučení a informací. I těm, kteří nejsou sebevědomými „lovci kontaktů“ pomáháme rozvíjet schopnost navazovat kontakty, porozumět a naslouchat druhým, získat jejich důvěru a sám důvěřovat.

Doporučujeme mít s sebou větší množství vizitek a jednu z nich nosit viditelně připevněnou.


Občerstvení

Během přestávky a po skončení debaty podáváme rautové občerstvení, které tentokrát partnersky zajišťují značky: Avico, Fornetti, Fruitisimo, Pizzacompany, Starbucks a Rodinný pivovar BERNARD.


Organizační informace

Prostory Golem Clubu jsou členům a přihlášeným návštěvníkům k dispozici od 17.30 do 22.30 hod.

Uvítáme formální nebo "klubové" smart casual oblečení.

Klubový večer moderuje Dr. Jaroslav TAMCHYNA, prezident Franchise Clubu, ředitel Českého institutu pro franchising, odborný poradce ve franšízingu a retailu a dlouholetý ambasador franšízingu v České republice.


Bezplatné konzultace o franšízingu

Český institut pro franchising poskytuje bezplatné konzultace v oblasti franšízingového podnikání. Konzultace se konají po předchozí domluvě v den konání klubového večera před akcí.


Registrace a vstupné

Na klubový večer prosíme sebe i své přátele a kolegy pokaždé předem elektronicky zaregistrujte na adrese club@ifranchising.cz; pokud jste nečlen - uveďte jméno, firmu, pozici, telefon a adresu.

Doporučujeme registrační e-mail odeslat co nejdříve. Zaregistrovaný člen Franchise Clubu získává rezervaci místa/míst v přední části sálu.

Členové Franchise Clubu mají pro sebe a jednoho svého hosta vstup zdarma.

Členové partnerských klubů: Golem Club a Vision Business Club mají po registraci předem jeden vstup zdarma. Vstupné na klubový večer, včetně pohoštění, je pro nečleny 600 Kč (vč. DPH). Slevu 20 % mohou využít členové České marketingové společnosti a každý druhý a další přihlášený návštěvník. Nepodnikající studenti denního studia do 26 let a učitelé u nás zaplatí za vstup 200 Kč. Vstupné do Franchise Clubu je daňově uznatelný náklad. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit pouze hotově v recepci.

proběhlo

Proběhlo: 85. klubový debatní večer
středa 20. května 2015, 18 až 22 h
Praha 1, Golem Club, Jilská 1a (nový vstup)

Miliardář Radim PASSER: Bohatství jako prostředek ke službě

Zažili jsme zajímavé setkání s českým miliardářem Radimem Passerem ...rozmlouvali jsme o jeho životě a víře, o podnikání a americkém snu po česku, o budování BB centra a jeho dalších podnikatelských vizích.

Radim PASSER je zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel významné, ryze české developerské společnosti PASSERINVEST GROUP, jejíž jméno je spjato především s realizací největšího byznys parku na území ČR pod názvem "BB Centrum" v Praze 4.

S naším hostem jsme si otevřeně povídali o tom, jak před lety, po těžké životní tragédii, změnil dosavadní styl života a nastoupil cestu víry, která se stala důležitým zdrojem jeho životního odhodlání a inspirace. I o dalších životních zkouškách, které „díky Bohu“ přežil a vyšel z nich posílen – o těžké autonehodě, o rozchodu s manželkou, o krádeži prosperující firmy nebo o připravované úkladné vraždě.

Miliardář a křesťan Radim Passer říká, že Bohu odevzdal své podnikání a nalezl v něm svého nejlepšího obchodního partnera, přítele a rádce. Zajímaly nás jak spirituální tak i praktické momenty prolínání byznysu a víry – kdo a jak řídí nejdůležitější kroky jeho firmy, zda jeho firma funguje na principech křesťanského desatera, proč překonání finanční krize proběhlo hladce nebo jak a komu odvádí z vydělaných prostředků (jistě nemalých) desátky.

S úspěšným podnikatelem, známým svou velkorysostí, jsme rozmlouvali o jeho životních hodnotách, o věcech pomíjivých a nepomíjivých a o bohatství, o službě a pomoci ostatním. A jako autora dvou zajímavých autobiografických knih, jsme se jej zeptali, co bude (a nebude) v jeho připravované a dlouho očekávané třetí knize.

Proběhlo: 9. exkurze Franchise Clubu
čtvrtek 21. května 2015 15-18 h
Harley-Davidson Praha, K Měchurce 12, Praha 5

Svět Harley-Davidson na pražské Šalamounce – svoboda (a byznys) na dvou kolech

9. klubovou exkurzi jsme ve čtvrtek 21. května 2015 věnovali kultovnímu místu, kde je v Praze zaručeně největší koncentrace silných nablýskaných krasavcům se značkou Harley-Davidson. A taky těch, kteří propadli americkému klukovskému snu na dvou kolech.

Americká legenda na dvou kolech HARLEY-DAVIDSON nechává málokterého muže lhostejným. Pro celé generace se motocykly Harley-Davidson staly výrazem individuality a pocitu svobody, sounáležitosti a obdivu k legendě, jejíž logo si mnozí neváhali vytetovat na tělo. Mýtus této kultovní značky a vášeň brouzdat se krajinou v sedle americké legendy dodnes smazává bariéry, spojuje lidi různých profesí a sociálních vrstev.

Vítr ve vlasech, nespoutaná svoboda, nablýskaný chrom, burácející motor a vzrušující vibrace, pocit síly mezi koleny... to vše spolehlivě mění muže (i ženy) bez rozdílu věku v drsné postpubertální romantiky...

Ve zrekonstruovaném areálu pražské usedlosti Šalamounka v Praze 5 (www.harley-davidson-praha.cz) jsme si důkladně prohlédli všechny stroje nové i ty v „bazaru“. Dostali jsme k nim odborný výklad od jednoho z nejuznávanějších znalců této značky – Wojty Vavřiny. Šalamounka také nabízí slušně vybavenou půjčovnu H-D motocyklů.

Na Šalamounce nám ukázali, jak se ve firemním programu individuálních úprav motocyklů „staví“ nový harlej a jak se na něj montuje příslušenství, které z krásného stroje z továrny vytvoří jedinečné umělecké dílo. Mohli jsme si také kultovní harlejácké oblečení, doplňky a dárky.

Klub Šalamounka např. pořádá víkendové motocyklové projížďky nebo setkání harleyáků v klubové restauraci. A právě v ní jsme si povídali s prezidentem pražského Harley Davidson Clubu o americké legendě, opředené mnoha mýty. Podávala se kuřecí křidýlka v americkém stylu z legendární americké zážitkové restaurace Hooters (www.hooters.cz) a skvělá pizza z největší pražské sítě prodejen pizzy Pizza Company (www.pizzacompany.cz). Pili jsme pivo značky BERNARD z Rodinného pivovaru BERNARD (www.bernard.cz ).
Proběhlo: 7. exkurze Franchise Clubu
čtvrtek 16. dubna 2015, 15-18 h
Budova Filadelfia, BB Centrum, Praha 4

Prohlídka rodinné zlatnické dílny a šperkařského ateliéru "JK - Jitka Kudláčková Jewels"

Zasvěcenými průvodci firmou "JK - Jitka Kudláčková Jewels" s více jak 20ti letou historií byli naši členové: designérka Jitka Kudláčková a ředitel Dušan Mlynarčík.

S Franchise Clubem jsme se mohli osobně podívat přes dvojité automatické hermetické dveře do srdce přísně uzavřené zlatnické dílny, kde se nepracuje s ničím jiným, než s drahými kovy, drahými kameny a perlami.

Na vlastní oči jsme viděli, jak se ryzí zlato zpracovává až do podoby originálního šperku.

Dozvěděli jsme se, jak se v hlavě a srdci špičkové designérky Jitky Sofie Kudláčkové rodí šperky, které všechny mají svůj příběh.

Zajímala nás etiketa i praktické rady nošení šperků pro různé příležitosti.

Dozvěděli jsme se, jak se pozná špatná kvalita kovu a jak si dát pozor na nekvalitní zpracování šperku.

Na závěr jsem si ze střechy budovy Filadelfie prohlédl celé BB centrum a jeho okolí.
Proběhlo: 84. klubový debatní večer
středa 8. dubna 2015, 18 - 22 h
Praha 1, Golem Club, Jilská 1a (nový vstup)

Tomáš Jindříšek: 10 nejdůležitějších aktuálních digitálních trendů

Zajímá vás budoucnost obchodu a značek v měnícím se digitálním a mobilním světě?
Zajímá vás nejnovější vývoj marketingu na internetu?
Jste majitel firmy nebo marketér a nechcete zaspat dobu a být v obraze?
Je vám více než 30 let a denně nežijete novinkami digitálních technologií?


Pokud jen jedna odpověď zněla ANO, mohli jste si ve Franchise Clubu společně s námi poslechnout Tomáše JINDŘÍŠKA, uznávaného experta a vizionáře v oblasti marketingové komunikace na internetu. Srozumitelně a názorně představil 10 nejdůležitějších trendů, které dnes hýbou světem moderní digitální reklamy a kterých by si měly malé i velké firmy rozhodně všímat.

Narůstající počet chytrých mobilů a tabletů ve spojení s internetem postupně mění uvažování obchodníků i zákazníků. Mnohé dosavadní marketingové strategie, postupy a techniky již nestačí a firmy s odborníky na "digitál" proto vymýšlejí a zkouší nové nebo ty staré upravují. Vývoj je rychlý a překotný a průběžně jej sledovat není pro neodborníka vůbec snadné ani levné.

Tomáš JINDŘÍŠEK je uznávaný odborník, který se marketingové komunikaci na internetu profesionálně věnuje už od roku 1998. Pravidelně přednáší a publikuje a jako konzultant se stále aktivně zapojuje do marketingových projektů pro významné značky. Osobně sleduje trendy ve světě. Navíc o svém oboru dokáže srozumitelně a zajímavě vyprávět i neodborníkům.

Deset let vedl agenturu Ogilvy Interactive, internetovou divizi nadnárodní reklamní sítě. V roce 2011 odešel a spoluzaložil digitální agenturu Dark Side a.s. (dark-side.cz), kterou spoluvlastní a řídí (Managing Partner) a kde pracuje jako aktivní konzultant.

Agentura Dark Side a.s. www.dark-side.cz se zaměřuje na nová média a digitální komunikaci, komplexní strategie komunikace a růstu značky. Realizuje online a marketingové strategie, webové prezentace, online kampaně, konzultační činnost, e-commerce, sociální média, mobilní řešení, direct marketing, věrnostní programy a další.

Klienty agentury jsou dnes významné zahraniční i české firmy, jako například: ČSOB, ERA, Hypotéční banka, LeasePlan, UNIQA, Heineken, Nestlé, Danone, Activia, Albert, Fruitisimo, Maggi, L´Oreal, Reebok, Mountfield, OC Chodov, OC CČM, Heureka a Zásilkovna.cz.

Tomáš Jindříšek je předsedou představenstva Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ). Je členem rady Konta Bariéry, předseda správní rady neziskové organizace Jahoda a duchovní otec projektu DarujSpravne.cz. Tomáš je členem Franchise Clubu a před třemi lety u nás přednášel o trendech využití sociálních sítí pro byznys.

Více o Tomáši Jindříškovi na jindrisek.com/

O čem Tomáš Jindříšek mluvil? ... o sociálních sítích a rozsahu a efektivitě jejich využití, o strategiích odlišení u vyspělých firem, o lovení fanoušků, o stírání rozdílů offline a online, o propojování nových technologií, o aktivním monitoringu, o vyzkoušených technikách upoutávání pozornosti i těch, které reklama nebaví, o videích, zážitcích, příbězích a zábavě, o budoucnosti věrnostních programů, o rostoucím významu obecné prospěšnosti, ...
Starší články najdete zde.