připravujeme


Franchise Club


Vážení členové a přátelé Franchise Clubu,

úspěšně skočila osmá klubová sezóna našeho klubu. Děkujeme vám za aktivní debatu a přátelskou atmosféru na klubových setkáních i podporu klubového dění.
Věříme, že jste ve Franchise Clubu získali užitečné informace, znalosti, zkušenosti, nápady a užitečné a cenné kontakty.

V této době, během klubových prázdnin, pro vás připravujeme další program pro příští klubový rok. Opět to budou tradiční klubové večery věnované zajímavým lidem a tématům, „inspiromaty“ seznamující se zajímavými a žhavými novinkami , projekty a nápady a nově také exkurze na zajímavá místa, kam se běžně nedostaneme. Také pro vás již nyní připravujeme další podzimní konferenci a veletrh Franchise Day/FrAMchise Day 2014. Uvítáme všechny vaše připomínky, náměty a nápady.

Přejeme vám krásné letní dny a příjemnou dovolenou.

Tým Franchise Clubu

Jaroslav TAMCHYNA, prezident klubu
Tereza CHÁBKOVÁ (donedávna Ilczyszyn), tajemnice klubu

proběhlo

Proběhlo: 77. klubové setkání Franchise Clubu
středa 11. června 2014, 18 - 23 h
Praha 1, Golem Club, Na Perštýně 18 (mapa)

Autorské poplatky: Kdy je platit a kdy ne? A komu?

Poslední klubový večer osmé sezóny byl určen pro ty, kteří při svém podnikání mají povinnost platiti autorské poplatky a nevědí si s tím rady. Tedy pro ty, kteří provozují veřejnou provozovnu - prodejnu, čajovnu, bar, restauraci, ubytovací zařízení, čekárnu, kancelář, školu nebo školku, ale také taxi nebo služební vůz. Podnikatelům, kteří zpřístupňují autorská díla, umělecké výkony a zvukové nebo zvukově obrazové záznamy veřejnosti skrze televizní či rozhlasový přijímač (nebo počítač), ukládá autorský zákon povinnost platit autorské poplatky.

O tom, jak je naplňována tato povinnost jsme debatovali v neformálním prostředí Franchise Clubu s těmito hosty: ing. Romanem STREJČKEM, předsedou představenstva OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním - www.osa.cz), Janem KÁCALEM,, vedoucím divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití z INTERGRAM - Nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů (www.intergram.cz) a Jakubem MICHÁLKEM, spoluzakladatelem projektu Svobodná hudba z České pirátské strany (www.pirati.cz/hudba).

Klubový večer navštívila jako host také franšízantka Eva JIRKALOVÁ z Českého Těšína, se kterou už několik let provozuje písničkář Jarek NOHAVICA jako franšízant franšízovou čajovnu „Dobrá čajovna“. Vážila dlouhou cestu do našeho klubu, aby nám vyprávěla neveselý příběh o neetickém vymáhání autorských poplatků poněkud obskurní organizací OAZA, které tuto čajovnu nedávno málem zlikvidovalo. Občanské sdružení "Ochranná asociace zvukařů – autorů" (OAZA) sdružuje mistry zvuku. Podařilo se mu v roce 2006 získat soudní verdikt, že i zvukaři při své práci vytvářejí umělecké, resp. autorské dílo v režimu autorského zákona. Na základě soudního rozhodnutí OAZA získalo uznání Ministerstva kultury ČR jako kolektivní správce, který zastupuje autorská práva zvukových mistrů … a podnikatelé jsou ze zákona povinni jim za jejich umění platit autorské poplatky.

Během klubové debaty padly odpovědi na tyto otázky: Za jakých okolností můžete autorské poplatky neplatit vůbec nebo platit výrazně méně? Je pravda, že se dá placení poplatků kolektivním správcům vyhnout pouštěním tzv. svobodné hudby nebo pouštěním komerčních internetových rádií hrajících díla autorů, které správci nezastupují? Musíte platit i tehdy, když ve vaší veřejné provozovně máte funkční zařízení, např. počítač, přes který se dá rozhlasové vysílání pouštět, ale vy si zvuk nebo video vůbec nepouštíte? Má živnostník povinnost hradit odměnu, pokud přijímá ve svém domě nebo bytě své zákazníky, kterým poskytuje služby, a má zde rádio? Měli by platit i ti podnikatelé, kteří hudbou svým zaměstnancům jen zpříjemňují pracovní prostředí? Komu a proč platíte poplatek, když si kupujeme v obchodě úplně prázdný nosič pro zálohování vlastních souborů nebo když na veřejné kopírce kopírujete své vlastní dílo?

Kdo placení odměny autorům hudby nebo videa dnes zprostředkovává a zajišťuje? Jsou to pouze kolektivní správci? Kteří správci působí v ČR, jaký mají statut a koho zastupují? Jakou přinášejí přidanou hodnotu uživatelům autorských děl a jakou autorům? Musíte uzavřít smlouvu s každým z nich nebo stačí platit jednomu? Kterému? Proč jejich počet přibývá? Jak velké pokuty a další následky vůbec hrozí za neplacení? Může kontrolor správců udělit pokutu, i když se ve veřejné provozovně nehraje produkce pro komerční účely? Mohou být sankce pro malé podnikatele likvidační?

Zastupují kolektivní správci i ty umělce, kteří o to nestojí, a musíme i v takovém případě správcům platit? Musíte platit kolektivnímu správci i za to, když si pouštím video se záznamem hudby nahrané interprety, kteří se vzdali nároku na honorář? Co když pouštíte rádio hrající díla např. zahraničních autorů, které OSA nezastupuje? Přinese změnu v poplatcích licenční model, který pro byznys klienty chystá Google? Posunul internet nějak vnímání autorských práv? Je dnešní autorský zákon už přežitý?
Proběhlo: 76. klubové setkání Franchise Clubu
středa 28 května 2014, 18 - 23 h
Praha 1, Golem Club, Na Perštýně 18 (mapa)

Marek Sabo: Jak postavit silnou značku (aby měla pořádnou šťávu jako UGO)?

Ve středu 28. května 2014 jsme 76. debatní večer věnovali brandingu. Dobře řízená značka je totiž alfou a omegou každé úspěšné firmy. V neformálním prostředí klubu se od našeho hosta Marka SABO, majitele a kreativního ředitel značkové agentury GREP design dozvíme, jak vznikají silné a charismatické značky. Nahlédneme do zákulisí procesu, kterým značka projde, než se urodí první skica, fotka, slogan nebo vtipná myšlenka. Budeme si moci sami otestovat, jak moc máme jasno o své vlastní značce a zapojit se do debaty o tom, proč dnes platí "Nedělejte reklamu, budujte značku!". Půjdeme až na samou podstatu značky ? na propojení rozumu s emocemi, logiky s magikou a strategie s realizací - s cílem vytvořit udržitelnou konkurenční výhodu. Ochutnáme při tom famózní UGOVY ČERSTVÉ ŠŤÁVY a spolu s nimi si poslechnete od našeho druhého hosta Lukáše PRAUSSE z Kofoly příběh zrodu franšízové sítě juice barů UGO.

Budujete vlastní byznys? Jste brand manager v nadnárodní firmě? Je na vaší vizitce napsáno "brand"? Zajímají vás značky a jejich magie? Hledáte způsob, jak vaší značce dodat to správné charisma? Chcete vaší značku nabízet jako hodnotnou součást franšízy? Chcete se dozvědět, jak vám může správný branding pomoci ještě dříve, než něco podobného udělá vaše konkurence? A víte, kdo je tajemný pan Ugo, jehož čerstvé šťávy se připravují a pijí po celé republice? Hledáte možnost podnikat s franšízou v oboru, který roste? Na tyto ale i jiné otázky společně odpověděli oba naši hosté a členové klubu Marek SABO a Lukáš PRAUSS.

Světem Marka SABO byly odjakživa značky. Vystudoval průmyslový design a jeho zásady a principy se rozhodl propojit s reklamou a především s brandingem. Pro Marka je cílem propojení estetiky a funkce - ať už jde o strategii nebo reklamní kampaň. Více než 15 let spolupráce se silnými značkami jako Intel, Toshiba, Asus, Philips, Sony, Konica Minolta, GTS, Eta, Kofola (UGO a NATELO), Sykora, a dalšími se promítlo do jeho dnešního pohledu na principy budování brandu. Marka osobně ovlivnil guru světového brandingu Marty Neumeier a jeho kniha The Brand Gap, označovaná jako jeden z nejjednodušších a nejlépe aplikovatelných postupů při budování značky. Světově uznávané principy brandingu Martyho Neumeiera vtělil Marek Sabo do DNA každodenní práce své agentury, kterou vede jako kreativní ředitel od založení v roce 1998.

Komunikační agentura GREP design se zabývá brandingem. Pro české i nadnárodní společnosti dodává kreativní, designově čistá a technicky unikátní řešení. Navrhuje firemní loga a produktové značky, vytvářejí ucelené vizuální styly a design manuály. Projektují a realizují interiéry obchodů, prezentačních systémů, regálů a stánků; vytvářejí in-store reklamu v místě prodeje.

Náš druhý host, manažer Lukáš PRAUSS, během studia na ekonomické fakultě VŠB v Ostravě odjel na rok do Austrálie. Tam se seznámil s všudypřítomnými juice bary, které ho uchvátily svou atmosférou, energií a produkty natolik, že se domů vracel s myšlenkou otevřít si něco podobného. Svůj sen se mu ale podařilo uskutečnit později, díky setkání s podnikatelem Markem Farníkem, který dostal stejný nápad a v Ostravě jej zrealizoval. Lukáš pro značku UGO začal nejprve pracovat a později se stal její součástía zapojil se do budování franšízového konceptu juice barů a značky UGO.

V roce 2013 se značka zeleninových a ovocných šťáv UGO stala součástí nápojového portfolia skupiny KOFOLA; o rok později k nim nápojový obr Jannise Samarase připojil další fresh bary franšízové sítě Mangaloo. Značka UGO "pod Kofolou" začala hrát jinou ligu a v oboru čerstvých šťáv se stala českou jedničkou s celkem čtyřmi desítkami fresh barů, kde více než polovina provozoven je vlastněna a provozována franšízanty. Franšízing i nadále zůstává stále prioritou při expanzi, která "pod Kofolou" nabírá na obrátkách a Lukáš PRAUSS se chystá otevírat nové franšízingové příležitosti pro partnery sdílející vizi a filosofii značky UGO.

Lukáš PRAUSS se s námi podělil o své zážitky ze začátků franšízingového podnikání i o pocity jaké to je, být součástí velké a silné nápojářské skupiny, jak vypadá koncepční budování brandu "pod Kofolou", marketingová podpora a zázemí společnosti.
Proběhlo: Realitní summit 2014
čtvrtek 15. května 2014, 09 - 18 h
Praha 4, OKsystem

REALITNÍ SUMMIT 2014 -
8. konference o podnikání realitních kanceláří, sítí a portálů.

Realitní summit 2014 je osmý ročník prestižního setkání věnovaného realitním službám, realitním makléřům, agenturám, kancelářím, sítím, portálům a technologiím, klasickým i moderním formám činností zprostředkovatelů obchodů s nemovitostmi.

Hlavní témata:

  • Připravovaný realitní zákon - co má vyřešit, koho potěší a koho ne?
  • Moderní informační a komunikační technologie a systémy - věští soumrak klasických realitních kanceláří a makléřů?
  • Co je nového v oblasti zprostředkovatelů obchodů s nemovitostmi? Kde se nachází a kterým směrem se vyvíjí trh zprostředkovatelů obchodů s nemovitostmi?

Trh zprostředkovatelů obchodů s nemovitostmi se ocitl v přelomové etapě svého vývoje. Mnohé se mění - co platilo včera, už dnes platit nemusí. Zdá se, že se ocitáme v době, kdy se znovu "rozdávají karty". Pro některé tak zítřek představuje příležitost a pro někoho ohrožení. Někteří chápou dnešek a netrpělivě očekávají zítřek, někteří stále netuší, že už dnes žijí včerejšek.

Letošní setkání bude určeno především pro ty, které zajímá jejich budoucnost a očekávaný vývoj celého trhu. Dvě hlavní konferenční témata se zásadně dotýkají budoucnosti podnikání všech zprostředkovatelů obchodů s nemovitostmi.

Prvním tématem je připravovaný realitní zákon a druhým tématem je stále větší pronikání a začleňování informačních a komunikačních technologií a systémů do realitních služeb. Samozřejmou součástí programu budou horké novinky a zajímavé nabídky - nové značky, nové služby a noví lidé.

Realitní summit letos opět nabízí prostor pro prezentaci a tříbení názorů a vizí, pro odbornou debatu o stavu a směřování českého trhu realitních služeb všeho druhu.

Realitní summit je otevřený pro dodavatele a poskytovatele služeb, systémů a technologií, které pomáhají být dostupnější, atraktivnější, kvalitnější, produktivnější a ...ziskovější.
Proběhlo: 75. klubové setkání Franchise Clubu
středa 16. dubna 2014, 18 - 23 h
Praha 1, Golem Club, Na Perštýně 18 (mapa)

Tajemství značky Tchibo: zážitkové nakupování s vůní kávy

Na debatním večer u Franchise Clubu jsme vstoupili do pozoruhodného světa značky Tchibo, která vedle skvělé kávy nabízí fascinující požitek z nakupování. Už desátý rok se na regálech českých prodejen Tchibo každý týden objevuje překvapující a neodolatelná nabídka nových non-food výrobků ve výborném poměru ceny a kvality.

Značka Tchibo během deseti let vytvořila a propracovala velice atraktivní a silně ?návykový? maloobchodní koncept, před kterým ochotně kapituluje racionalita většiny zákaznic i zákazníků. Dychtivě a natěšeně procházejí kolem regálů svůdně naplněných vždy novou a novou kolekcí atraktivních výrobků. Opakovaně zde svádějí vnitřní boj mezi impulzivní touhou okamžitě se potěšit krásným nebo praktickým ?úlovkem? a předsevzetím či nutností utrácet jen plánovitě a rozumně. Výsledkem je, že na atraktivním zboží a zážitcích při jejich nakupování ve ?světě Tchibo? každotýdně ?ujíždějí? tisíce a tisíce nadšených zákaznic a zákazníků ...

Debatovalo se o prodejní psychologii, emočním marketingu a řízení zákaznického zážitku, které se pro tuto značku staly zbraněmi strategického významu a formulí úspěchu. O principech fungování jedinečného obchodního konceptu Tchibo a o novinkách a plánech značky Tchibo jsme si povídali s dvěma významnými manažery společnosti Tchibo Praha, spol. s.r.o. - ředitelem marketingu Steffenem R. SÄMANNEM a ředitelem pro retail Tomášem ZAHRADNÍKEM.

Steffen R. SÄMANN, Marketing Director společnosti Tchibo Praha, je česky mluvící mezinárodně zkušený manažer. V minulosti byl obchodním a marketingovým ředitelem Karlovarských minerálních vod, působil v Rakousku a na Slovensku, šestnáct let spolupracoval s nápojovými značkami Coca-Cola a Pilsner Urquell. Tomáš ZAHRADNÍK, Retail Director společnosti Tchibo Praha si přinesl zkušenosti ze společnosti GrandOptical Czech Republic, kde dříve působil jako generální ředitel. Stal se členem našeho klubu.

Tchibo je společnost s dlouholetou historií a zajímavým vývojem. Byla založena v roce 1949 v Hamburku, kde má své ústředí dodnes. Začátkem 90. let značka rozšířila své působení do zahraničí; od roku 1991 prostřednictvím společnosti Tchibo Praha působí také u nás v České republice. Tchibo je v současnosti jedním z největších výrobců kávy na světě a vedoucí firmou na trhu pražené kávy na mnoha evropských trzích, včetně České republiky.

Od roku 2004 Tchibo Praha rozvíjí na českém trhu síť kamenných prodejen propojujících v modelu "3 v 1" prodej kávy, kávový bar a prodej atraktivního spotřebního zboží (týdně obměňované kolekce asi 30 non-food výrobků od kuchyně přes módu, sport, elektroniku, hračky, šperky až po zahradu, nejnověji také zájezdy). Své produkty dnes Tchibo Praha nabízí také prostřednictvím významně rostoucího internetového obchodu a prodejních míst ve vybraných prodejnách obchodních řetězců.

České Tchibo neustále inovuje: některé prodejny nedávno získaly nový design a k nakupování láká nově zavedená aplikace pro mobilní telefony. Značka Tchibo nepracuje jen s emocemi a spokojeností zákazníků, ale také svých zaměstnanců: před časem získala ocenění za inovativní projekty zaměřené na péči o lidské zdroje a na podporu spokojenosti a rozvoje zaměstnanců.

V debatní části jsme se zeptali např.: V čem spočívá unikátnost, originalita a síla konceptu prodeje spotřebního zboží Tchibo? Jak to značka Tchibo dělá, že dokáže už deset let u nás dlouhodobě se zákazníky navazovat a udržovat smysluplný a emočně přitažlivý dialog? Jak pracuje Tchibo s vůní kávy jako součástí senzorického marketingu? Jaké non-food kategorie dnes Tchibo nabízí, o co je dnes největší zájem a jak se osvědčuje nejnovější kategorie - prodej zájezdů? Jaké prodejní kanály se osvědčily nejvíce? V čem je větší potenciál růstu - v e-shopu nebo v kamenných prodejnách? Uplatňují se při nakupování on-line podobné emoce jako při nakupování v kamenných prodejnách? Jaké má Tchibo zkušenosti s nedávno zavedenou nákupní aplikací pro mobilní telefony? V čem se liší český trh od německého? Jak a podle čeho Tchibo vybírá kolekce spotřebního zboží a jak pracuje se zpětnou vazbou? Jak Tchibo zajišťuje kvalitu spotřebního zboží? Jak Tchibo pracuje s věrnostním systémem?
Starší články najdete zde.